مدیریت‌پروژه (ویراست‌دوم)

مؤلف: دکتر محمدنعیم عظیمی

ویراست‌دوم این کتاب با یک دید عمیق‌تر و شیوهٔ جدید‌تر مورد نگارش قرار گرفته و در این ویراست، مسایل بیش‌تر و کاربرد هر یک آن به گونهٔ بسیار آسان گنجانیده شده‌است. افزون براین، تلاش نویسنده بر تنظیم بخش‌بندی‌های موضوعات سلسله‌ای آن نیز بوده‌است تا روند یادگیری و درک محصلان در خصوص برنامه‌ریزی، تطبیق روش‌های انتخاب و تدوین اسناد پیش‌نیاز پروژه تقویت شود.

مبانی علم‌اقتصاد (ویراست‌اول)

مؤلف: دکتر محمدنعیم عظیمی

کتاب‌مبانی علم‌اقتصاد، در یازده فرگرد که شامل تئوری و کاربرد اقتصاد خٌرد و اقتصادکلان است با شیوهٔ مختلط نگارش علمی (مفهومی و کاربردی) تألیف شده‌است. تلاش مؤلف نه تنها در ارایهٔ موضوعات بلکه در امر لیتوگرافی و ارایهٔ بهترین شکل ویرایش آن نیز بوده است و هم‌چنان ساختار و فصل‌بندی این کتاب مبتنی بر‌یک سری ارزیابی‌های خاص و عام در مورد نصاب‌های تحصیلی تدوین گردیده‌است.


مدیریت‌پروژه (ویراست‌اول)

مؤلف: دکتر محمدنعیم عظیمی

این کتاب موضوعات اصل مدیریت‌پروژه را به بحث می‌گیرد و ساختار این کتاب برای برنامه‌‌های لیسانس از قبیل؛

  1. اقتصاد
  2. حسابداری و امورمالی
  3. مدیریت‌عمومی
  4. ادارۀ‌تجارت
  5. بازرگانی

می‌باشد.
نویسنده رویکردهای متفاوت را در نوشتن این کتاب به خوانندگان نبیل در نظر گرفته است.

مبانی علم سیاست

مؤلف: ذبیح الله افرا

نویسندۀ که همین موضوع را در پوهنحی علوم‌سیاسی تدریس می‌کند، لازم دانست تا به نوشتن این کتاب آغاز کند. چون بر اساس یک ارزیابی کلی، نظر به عدم دسترسی چنین کتب در بازار فعلی اکادمیک افغانستان نیاز مبرم دانسته می‌شود.

این کتاب شامل موضوعات‎‌عمومی در رشتۀ علوم‌سیاسی می‌باشد و ساختار این کتاب برای برنامه‌های لیسانس در نظر گرفته شده است.


محاسبهٔ مالی
(ویراست اول)

مؤلف: دکتر محمدنعیم عظیمی

ساختار ویراست اول این کتاب به گونه‌ای است که می‌توان موضوعات حسابداری 1 و حسابداری 2 را برای برنامه‌های لیسانس تحت پوشش قرار داد. نویسنده رویکردهای نظری و عملی را در نوشتن این کتاب با نمونه‌های واقعی به بسط و گسترش مفاهیم بیان نموده است.

این کتاب صورت‌های مالی، شرکت‌های تنهامالکیت، مشارکت و محدودالمسئولیت را بنیان‌گذاری می‌کند.

مدیریت پروژه
(نوت جیبی)

توسط دکتر محمد نعیم عظیمی

نویسنده که مدیریت‌پروژه را تدریس می‌کند، کتاب جیبیئ را به کمک و یادگیری موضوعات اصلی آماده کرده تا دانش‌آموزان به راحتی و به سرعت به آن دسترسی پیدا کنند.

این کتاب عمدتاّ بر اساس ساختار برنامه‌درسی پوهنتون‌رنا تصویب و جای‌گزین چپتر‌های مدیریت‌پروژه می‌باشد.

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵