جهان‌بینی اسلامی

مؤلف: عبدالجلیل‌روحانی

جهان‌بینی اسلامی (فرهنگ اسلامی) یک موضوع مشترک که در پوهنتون‌های شخصی و دولتی تدریس می‌گردد. عبدالجلیل‌روحانی تلاش بزرگی برای کمک به دانش‌آموزان در نشر این کتاب کرده است.

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵