دیپلوم در ادارۀتجارت (DBA)

دانش‌آموزان ادارۀتجارت آموزش داده خواهند شد تا در عرصۀ تجارت مؤفق باشند. این برنامۀ گسترده، یک‌ساله است که در ساخت‌وساز ارتباطات دانش‌آموزان، ادراک، رهبری و مهارت‌های تکنولوژیکی تمرکز می‌کند. بنابراین دانش‌آموزان را به عنوان افراد با تجربه نه تنها در پیچیدگی‌های دنیای تجارت، بلکه در جنبه‌های زندگی نمایان و پدیدار می‌نماید.

جزئیات برنامه

زمان:
- یک سال
سمستر:
- 3
واجد شرایط:
- شهادت‌نامه مکتب

DBA Program Curriculum

First semester
Principles of Accounting-I
Principles of Management
Introduction to Business
Freshman English-I
Second Semester
Principles of Accounting-II
Principles of Marketing
Office Management
Business Communication
Third semester
Financial Management
Economics
Human Resource Management
Banking
پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵