دیپلوم در تکنولوژی‌معلوماتی (DIT)

دانش‌آموزان تکنولوژی‌معلوماتی دانش فنی و مهارت‌های نیاز به تجارت مدرن را می‌آموزند. فارغ‌التحصیل برنامه تکنولوژی‌معلوماتی بخشی مؤثر دولت و سکتور خصوصی را تشکیل می‌دهد. این دوره در ساختن شخصیت، ارتباطات و مهارت‌های کمپیوتری تمرکز می‌کند.

جزئیات برنامه

زمان:
- یک سال
سمستر:
- 4
واجد شرایط:
- باز

DIT Program Curriculum

1st Semester
IT (Introduction to Information Technology)
Hardware
Office Automation (77-418-77-420)
2nd semester
Basic Networking (70-642)
Database
Operating System (70-680)
3rd semester
System Networking (CCNA)
Database II
Web Designing
Graphic Designing
4th Semester
Advanced Networking (CCNA)
Advance Web Designing
Project
پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵