پالیسی نکات برجستۀ بورس تحصیلی

پوهنتون‌رنا با کمال میل اعلام انواع مختلفی کمک‌های تحصیلی را به دانش‌آموزان بر رویت شایستگی و غیرشایستگی ارائه می‌کند که شرح آن در زیر بیان شده است.

بورس‌تحصیلی بر اساس شایستگی (MBS): دانش‌آموزان بر اساس شایستگی یعنی با کسب نمرات بالا در طول دوره دروس شان از طرف پوهنتون‌رنا بورس‌تحصیلی برای شان ارائه می‌گردد. این طرح به تعداد کمی از دانش‌آموزان یعنی به نسبت 1/100 در هر دوره تعین شده است. دانش‌آموزان زمانی به این بورس‌تحصیلی دست پیدا می‌کنند که نمره تعین شده را در هر سمستر پوره نمایند. طرح این برنامه طور ذیل بیان گردیده است:

طرح راه اندازی

  • - دانش‌آموزانی که در امتحان کانکور مقام اول را کسب نمایند، 100% بورس‌تحصیلی در سمستر اول برای ایشان اعطا می‌گردد.
  • - دانش‌آموزانی که در امتحان کانکور مقام دوم را کسب نمایند، 50% بورس‌تحصیلی در سمستر اول برای ایشان اعطا می‌گردد.

طرح سمستروار

  • - دانش‌آموزانی که در صنف مقام اول را کسب نمایند، 40% بورس‌تحصیلی در سمستر بعدی برای ایشان اعطا می‌گردد.
  • - دانش‌آموزانی که در صنف مقام دوم را کسب نمایند، 20% بورس‌تحصیلی در سمستر بعدی برای ایشان اعطا می‌گردد.

نوت: تعداد کل جوایز را به 10 در هر سمستر در سطح پوهنتون محدود می‌سازیم.

بورس تحصیلی غیرشایستگی (NMBS): در واقع، جامعۀ که ما در آن زندگی می‌کنیم، تعداد زیادی دانش‌آموزان مایل به ادامه تحصیلات‌عالی خویش هستند و می‌خواهند مصدر خدمت به مردم شوند، اما محدودیت‌های مالی این شانس را برای ایشان کاهش داده است. یتیمان، آوارگان داخلی، مهاجرین و افراد که دارای درآمد کم هستند همه نمونه‌هایی چنین حالت اند. بنابراین، پوهنتون‌رنا کمیته ویژۀ را برای جمع‌آوری چنین دادخواست‌ها تشکیل داده و می‌خواهد از سهم مؤثر خویش و قضاوت مناسب در جامعه اطمینان حاصل نماید.

این طرح به متقاضیان به صورت گروه‌ای و انفرادی اجازه می‌دهد تا پیشنهادات خویش را توسط دفتر روابط‌عامه ارائه کرده و یا ‌به‌طور مستقیم به پوهننون مراجعه کنند.

سازمان‌های دولتی و خصوصی مایل به کسب اطلاعات در مورد این طرح، با ما به تماس شوند:

آقای ویس پوپل
مدیر روابط‌عامه
+93 729 101 995
pr@ru.edu.af

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵