ثبت نام کانکور خزانی جریان دارد

2017-08-12


رنا محیط پویا پرنشاط و علمی برای رهپویان علم و دانش 
نمایی از صحن پوهنتون رنا که یک محیط تحصیلی آرام و منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است که محصلین با اعتماد کامل در فضایی کاملا امن علمی و رویایی بتوانند تحصیلات عالی خود را فرا گرفته و بسوی موفقیت مستعد و هدفمند به پیش روند.
پوهنتون رنا آخرین سعی و امکانات خویش را به خرچ داده تا بتواند رنا را پله های مناسب و معیاری برای گام های هدفمند محصلین پژوهش محور خود ساخته و افراد متخصص و متعهد را به جامعه افغانستان تقدیم نماید.
ثبت نام کانکور خزانی جریان دارد.
جهت ثبت نام به واحد پذیرش پوهنتون رنا تشریف آورده ویا به وبسایت ما مراجه نمایید.
شماره های تماس:
۰۷۲۹۰۳۰۳۰۳
۰۷۷۳۱۰۲۰۴۹ 
۰۷۷۳۱۰۲۰۵۱
 

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵