اولین نشریۀچاپی انجمن محصلین دانشگاه رنا

2017-08-13


اولین نشریۀچاپی انجمن محصلین دانشگاه رنا امروزپنج شنبه مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۶ ازسوی بخش فرهنگی دانشگاه رنا با حضور محترم دکتر محمدنبی مصداق مشاور مطبوعاتی رییس جمهور، استاد مجیب الرحمن لحاظ مشاور فرهنگی رنا، محترم استاد سید مصطفی سعیدی معاون مرکزتحقیقات علمی رنا، محترم آفتاب معصومی رییس انجمن محصلین وجمعی ازاستادان ودانشجویان درتالار کنفرانس های رنا افتتاح گردید.
این برنامه بامقدمه گویی استاد لحاظ مشاور فرهنگی دانشگاه در را بطه به مقام بلند نویسنده گی ومطبوعات آغاز گردیده ومبعاقبآ مهمانان به ترتیب ذیل صحبت نمودند.
۱_ محترم دکتر محمد نبی مصداق مشاور مطبوعاتی رییس جمهور درابطه به اهمیت دانش وفرهنگ صحبت نموده وماهنامه انجمن محصلین را یک گام بلند برای فرهنگ سازی وبالابردن ظرفیت علمی دانشجویان می داند.
۲_محترم استاد سید مصطفی سعیدی معاون مرکز تحقیقات علمی دانشگاه رنا در رابطه به تحقیق ونقش افشا گری درجلو گیری از فساد اداری صحبت نموده وپویایی یک جامعه را منوط به تحقیقات واطلاع دهی می داند؛ استاد سعیدی این حرکت را یک گام بزرگ دانسته و می افزاید که مرکزتحقیقات علمی رنا آمادۀ هرنوع همکاری در راستای تحقیق ونگارش متن ومحتوا یی این ماهنامه خواهد بود.
این برنامه با اهدای لوح سپاس وتقدیر از ریاست انجمن محصلین، مروه نوری مدیر مسوول ماهنامه رنا، آقای حبیب الله امینی و آقای تمیم یوسفزی گرافیک دیزاینردانشگاه رنا به پایان رسید.
#رنا_شگوفایی_استعداد_ها...

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵