امتحان متفرقه کانکور خزانی به روز پنچ شنبه مورخ ۱۶ سنبله ۱۳۹۶ برگذار میگردد

2017-08-29


اطلاعیه 
به تمام محصلینی که از کانکور خزانی پوهنتون رنا باز مانده اند رسانیده میشود که امتحان متفرقه کانکور خزانی به روز پنچ شنبه مورخ ۱۶ سنبله ۱۳۹۶ برگذار میگردد 
برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید 
شماره های تماس: ۰۷۷۳۱۰۲۰۴۹ و ۰۷۲۹۰۳۰۳۰۳

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵