برنامه‌های تحصیلی

پوهنتون‌رنا برنامه‌های مختلف را با درجه‌های مختلف ارائه می‌نماید. برنامه‌های ما در دو سطح یعنی لیسانس و ماستری تقسیم بندی می‌شود.

برنامه‌های ماستری

برنامه ماستری طور زیر ارائه می‌گردد:

بزودی

برنامه‌های لیسانس

پوهنتون‌رنا با ارائه برنامه‌های زیر که با کیفیت بالا و به شیوۀ معیاری تدریس می‌شود خیلی خوشنود است.

 1. لیسانس در ادارۀتجارت (BBA): لیسانس در ادارۀتجارت برنامۀ 4 ساله است که به زبان انگلیسی تدریس می‌شود. برای جذب دانش‌آموزان امتحان کانکور بهاری و خزانی برگزار می‌گردد.
  برای اطلاعات بیش‌تر، با آقای ظفر اقبال "هماهنگ‌کننده ادارۀتجارت " به تماس شوید.
 2. لیسانس در کمپیوتر‌ساینس ((BCS: برنامۀ 4 ساله با ارائه دو تخصص در انجینیری نرم‌افزار و مدیریت دیتابیس می‌باشد. برای جذب دانش‌آموزان امتحان کانکور بهاری و خزانی برگزار می‌گردد. .
  برای کسب اطلاعات بیش‌تر، با خانم زلفر "هماهنگ کننده کمپیوتر‌ساینس " به تماس شوید.
 3. لیسانس در ارتباطات‌عامه و ژورنالیزم (BMJ): ارتباطات‌عامه و ژورنالیزم برنامۀ 4 ساله می‌باشد. این برنامه دو تخصص را در ارتباطات‌عامه و رادیو تلویزیون ارائه می‌کند. برای جذب دانش‌آموزان امتحان کانکور بهاری و خزانی برگزار می‌گردد. .
  برای اطلاعات بیش‌تر، با آقای حیدرعلی "هماهنگ کننده ارتباطات‌عامه و ژورنالیزم " به تماس شوید.
 4. لیسانس در علوم‌سیاسی (BPS): علوم‌سیاسی برنامۀ 4 ساله می‌باشد. این برنامه دو تخصص را در دیپلوماسی و روابط بین‌الملل ارائه می‌کند. برای جذب دانش‌آموزان امتحان کانکور بهاری و خزانی برگزار می‌گردد.
  برای اطلاعات بیش‌تر، با آقای عبدالجلیل روحانی "هماهنگ کننده علوم‌سیاسی " به تماس شوید.

برنامه‌های دیپلوم

علاوه بر برنامه‌های لیسانس، پوهنتون‌رنا برنامه‌های دیپلوم را نیز ارائه می‌کند:

 1. دیپلوم در ادارۀتجارت (DBA): این برنامه برای یک سال طول می‌کشد و به سه سمستر تقسیم شده است.
  برای اطلاعات بیش‌تر، با آقای ظفر اقبال "هماهنگ‌کننده ادارۀتجارت " به تماس شوید.
 2. دیپلوم در تکنولوژی‌معلوماتی(DIT) : این برنامه برای یک سال طول می‌کشد و به سه سمستر تقسیم شده است.
  برای کسب اطلاعات بیش‌تر، با خانم زلفر "هماهنگ کننده کمپیوتر‌ساینس " به تماس شوید.
 3. دیپلوم در زبان انگلیسی(DEL):دیپلوم در زبان انگلیسی یکی از برنامه‌های پر نفوذ این پوهنتون می‌باشد. این برنامه دارای کورس‌های مختلف و جریانات مختلف می‌باشد و سبب ارتقأ پتانسیل دانش آموختگان می‌گردد.
  برای اطلاعات بیش‎تر، با آقای شمس الرحمان "رئیس DEL " به تماس شوید.

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵