ماهنامه بینش پوهنتون رڼا

ماهنامه بینش به تاریخ 13 ثور 1396 با شعار همسویی هم¬پذزیر به فعالیت آغاز کرد.

ماهنامه بینش در گستره اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، دانش، هنر و ادب فعالیت می نمائید و هدف اصلی آن ایجاد بینش همسویی هم-پذیری میان افراد جامعه به خصوص جوانان و دانشجویان، بلند بردن ظرفیت دانشجویان و ایجاد زمینه کار های عملی برای دانشجویان دانشکده ژورنالیزم دانشگاه رنا می باشد.

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵