پیام ریاست

من خیلی خوش‌حالم که دانش‌آموزان آینده‌نگر را به پوهنتون‌رنا خوش‌آمدید می‌‌گویم. یک پوهنتون معتبر و نوآور که توسط بنیان‌گذاران دوراندیش، پرورش و تأسیس شده است. پیش‌بینی برتر منجر به آموزش و توسعۀ ملی است.

پوهنتون‌رنا برنامه‌های چون ادرۀتجارت، کمپیوترساینس، حقوق و‌ علوم‌سیاسی، ارتباطات‌‌عامه و ژورنالیزم و زبان‌های خارجی را ارایه می‌دارد و هم‌چنان پوهنتون‌رنا درنظر دارد تا در آیندۀ نزدیک طیف وسیعی از رشته‌ها را دارا باشد.

برنامه‌های یادشده توسط اساتید مجرب با درجه‌های تحصیل دکتری و ماستری به سطح ملی و بین‌المللی با روش‌های جدید آموزشی تدریس می‌گردد.

پوهنتون‌رنا هم‌واره در توسعهٔ مهارت‌های کارآفرینی، ویژگی‌های رهبری، روش‌های جدید مبتنی بر آموزش و یادگیری تلاش ورزیده و ایجاد صندق کمک برای دانش‌آموزان محروم‌التحصیل از جمله کار‌های آغازین این پوهنتون می‌باشد.

علاوه بر این، ایجاد مرکزکاریابی و مرکز خدمات‌مشاوره‌دهی آیندۀ دانش‌آموزان را متوسل به تموج علمی می‌نماید. با تشکر از اعتماد شما، ما اطمینان می‌دهیم که در قبال آموزش هرفرد این جامعه مسؤلیت خویش را ادا می‌کنیم و در پیش‌رفت جامعه سعی و ایثار ورزیده تا دارای نسل دانش‌پرور و دور از نابسامان را دارا باشیم.

دکتر شفیع الله نعیمی

ریئس پوهنتون‌رنا

کابل، افغانستان

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵