رسالت پوهنتون‌رنا

ما مراقبت و مسئولیت خویش را در قبال جامعه پیش‌گام می‌دانیم و در راستای غنامند‌سازی علم و دانش در سکتور تحصیلی خصوصی اففانستان سعی و تلاش بسزای می‌ورزیم.

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵