پیام معاونت علمی

تحصیلات‌عالی اساس و بنیاد هر کشور را شکل می‌دهد و اینک پوهنتون‌رنا این نهاده را اساس‌‌گذاری کرده‌است. پوهنتون‌رنا در عرصهٔ تحصیلات‌عالی به عنوان "فراگرفتن علم و دانش" شناخته شده و از زمان آغاز آن در سال 1387 در پی رشد استعداد‌ها سعی و تلاش همه‌جانبه ورزیده تا خدمت به جامعه بالخصوص نسل‌جوان را پیشی‌گیرد.

فعالیت‌های مستمر در عرصۀ ابتکار، نتیجۀ انعکاس انعطاف استادان مجرب و با تجربۀ ماست، که در تدریس و پژوهش در برنامه‌های چون ادارۀتجارت، حقوق و علوم‌سیاسی، کمپیوتر‌ساینس، ارتباطات‌عامه و ژورنالیزم و زبان‌های‌خارجی تأثیرات خویش را داشته است. به منظور انجام مأموریت و دور‌نمای پوهنتون هم‌واره تلاش می‌ورزیم، تا در فراهم‌کردن دانش و تقویت بخشیدن تفکر، نوآوری و رهبری پیش‌گام باشیم و در حقیقت این حرکت در پیش‌رفت جامعه و اقتصاد نقش مهمی را ایفا می‌کند.

هم‌کاری‌‌ها، کار به طور مشترک و رقابت مثبت ما با دیگر مؤسسات آموزشی و پوهنتون‌ها به سطح منطقه به منظور رشد و توسعۀ فضای آموزشی که در حقیقت سرمایهٔ ملت است می‌باشد.

علاوه بر این، باورمندیم که هیچ مرزی میان آموزش و پرورش وجود ندارد و اگر در پی رسیدن هدف خویش و فراگیری علم و دانش هستید پس این تجربهٔ نوین را در پوهنتون‌رنا آغاز نمائید.

کفایت الله سلیمان

سرپرست معاون علمی پوهنتون‌رنا

کابل‌افغانستان

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵