د زده کړو لپاره مناسب ځای

رڼا د لوړو زده کړو لپاره غوره ځای، داسې ځای چې موږ په دوامداره توګه د زده کړیالانو د سویې لوړولو، ارامتیا او د پوهنځیو پر امکاناتو دپانګونې سربېره پر دې باور لرو چې دعلمي معیارونو دپلي کیدا ترڅنګ، ځای او توکي هم مهم رول لوبوي.

موږ سوله غواړو

د سند اعتبار سنجونه
رڼا پوهنتون، برکي څلور لارې،
کابل ، افغانستان
د نشر حق خوندي دی© ۱۳۹۵
وروستي بدلونونه:۱۹.عقرب.۱۳۹۵