اسلامي نړۍ لید

مؤلف: عبدالجلیل‌روحانی

اسلامي نړۍ لید(اسلامي فرهنګ) د دولتي او شخصي پوهنتونونو ګډه موضوع ده، عبدالجلیل روحاني محصلینو سره دمرستې په پار د دې کتاب په خپاروي کې د یادونې وړ هڅه کړې ده .

رڼا پوهنتون، برکي څلور لارې،
کابل ، افغانستان
د نشر حق خوندي دی© ۱۳۹۵
وروستي بدلونونه:۱۹.عقرب.۱۳۹۵