لیسانس په حقوقو او سیاسي علومو کې

د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي یو خصوصي بنسټ دی، چې د رڼا پوهنتون په درشل کې یې په 1390 لمریزکال کې تاسیس او تر دې مهاله په هڅه کې دی چې ټولنې ته عدلي، قضايي، سیاسي او اداري برخه کې متخصص کدرونه وړاندې کړي، دا چې یاد پوهنځی دهېواد ټولو بنسټونو په ځانګړې توګه عدلي، قضایي او سیاسي برخه کې دکاري ځواک تولیدونکی بنسټ دی نو ځکه په دې پوهنځي کې د ښوونې ا وزده کړې شرایط، د وخت له غوښتنې او ټولنې له اړتیاو سره سم پام کې نیول شوي دی، که څه هم د دې چارې ترسره کول اسانه نه دي، تل ستونزې ا وخنډونه ورسره مله وي، په ځانګړې توګه اوسمهال چې د قانون پلي کېدا او نظم راوستل زموږ د ټولنې ستره اړتیا ګڼل کیږي، دحقوقو او سیاسي علومو پوهنځي یو مهم رسالت او مکلفیت دادی چې د ځوان نسل په روزنه کې دعدلي، قضايي، سیاسي او اداري بنسټونو اړتیاوې په پام کې ونیسي، څو له یوپلوه له لاسه ورکړی رنګ

د تخصص فرصتونه

د رڼا پوهنتون دحقوقو او سیاسي علومو پوهنځی لاندې دیپارتمنتونه لري.

  1. د قضا او څارنوالۍ دیپارتمنت
  2. د سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو دیپارتمنت

د رڼا پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصلین، دا پوهنځي له پیله تر څلورم سمستره په ګډه او عمومي توګه لولي، خو تر څلورم سمستر وروسته د پنځم سمستر په پیلېدو سره د محصلینون تخصصي دیپارتمنتونه پیلیږي، چې محصلین په کې پر خپله خوښه د سیاسي علومو اونړیوالو اړیکو او د قضااو څارنوالۍ دیپارتمنتونه انتخابوي.

د داخلې شرایې

  1. پر شرایطو برابر محصل باید د پوهنې وزارت لخوا تایید شوې د دولستم ټولګي بری لیک او یا دهغه معادل مدرک ولري.
  2. محصل پر دري ژبه تسلط ولري، سر بیره پر دې عربي ژبه په وړیا توګه تدریسږي.

د پروګارم جوړښت

د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي دلسانس سندد ترلاسه کولو لپاره باید پر شرایطو پوره محصل لاندې واحدونه تر لاسه کړي
پوهنځي حقوق او سیاسي علوم
د تاسیس نېته 1391
ټول واحدونه 137
د دیپارتمنتونو شمېر
  • دیپلوماسي او نړیوالې اړیکې
  • حقوق او قضا
د عمومي مضمونونو واحدونه 8واحدونه
د بنسټیزو مضمونونو واحدونه 46واحدونه
د اساسي مضمونونو واحدونه 67واحدونه
د تخصصي مضمونونو واحدونه
  • دیپلوماسي او نړیوالې اړیکې
  • حقوق او قضا

67واحدونه
67واحدونه
مونوګراف 10واحدونه
ټول واحدونه 137واحدونه

تحصیلي نصاب

لومړی ټولګی(لومړی سمستر) لومړي ټولګی( دویم سمستر)
د حقوق پوهنې مبادي د معاصرو حقوقو سېستمونه
دسیاست پوهنې مبادي اداره او مدیریت
د ټولنپېژندنې مبادي د افغانستان دبهرنیو اړیکو تاریخ
د اقتصاد مبادي د اسلامي حقوقو اساسات2
د نړۍ سیاسي تاریخ عمومي اساسي حقوق
نړیوال سازمانونه عمومي اداري حقوق
اسلامي ثقافت اسلامي ثقافت
معاصر تاریخ په غرب کې دسیاسي مفکورې تاریخ
د اسلامي حقوقو اساسات
دویم ټولګی(درېیم تولګې) دویم ټولګی( څلورم سمستر)
د وجایبو حقوق1 دکار حقوق
سوله او د شخړو حل د وجایبو حقوق2
مالي حقوق تر جګړې وروسته هېوادونو کې دولت جوړنه
دعمومي جزا حقوق1 معاصر اسلامي خوځښتونه
د عمومي جزا حقوق2 په ختیځ کې د سیاسي اند تاریخ
د اسلامي جزا حقوق په اسلام او نړیوالو معاهداتوکې د بشر حقونه
د افغانستان اساسي حقوق اسلامي ثقافت
د قضا درېیم ټولګی( پنځم سمستر) د قضا درېیم ټولګی(شپږم سمستر)
د اختصاصي جزا حقوق د معاصرې فقهې قضایا
کریمنالوژي د نړیوالې سوداګرۍ حقوق
کریمنالستیک دمیراث حقوق
نړیوال عمومي حقوق د اسلامي قضايي نظام
کورني حقوق د مدني محکمو اصول
اسلامي ثقافت اسلامي ثقافت
سوداګریزحقوق نړیوال خصوصي حقوق
د قضا څلورم ټولګی(اوم سمستر) د قضا څلورم ټولګی(اتم سمستر)
عیني حقوق جنايي اورواپوهنه
د سوداګریزو محکمو اصول د نړیوالې جزا حقوق 2
وکالت دفاع د جزايي محکمو اصول
د نړیوالې جزا حقوق د رسنیو حقوق
د معنوي ملکیتونو حقوق مونوګراف
اسلامي ثقافت اسلامي ثقافت
فقهي کلي قواعد د حقوقو ترمنالوژي پر بهرنۍ ژبه
د دیپلماسې ټولګي(پنځم سمستر د دیپلوماسۍ ټولګي(شپږم سمستر)
نړیوال عمومي حقوق نړیوالو خصوصي حقوق
د نړیوالو اړیکو اصول سیاسي جغرافیه
د بهرني سیاست بنسټونه په منځنۍ اسیاکې سیاست او حکومت
دیپلوماتیک اوسیاسي حقوق د درېمې نړۍ مسایل
د دیپلوماسۍ تاریخ او بنسټونه سیاست او حکومت په منځني ختیځ کې
اسلامي ثقافت اسلامي ثقافت
سیاسي ټولنپېژندنه د سترو قدرتونو بهرنی سیاست
د دیپلوماسۍ څلورم ټولګی(اوم سمستر) د دیپلوماسۍ څلورم ټولګی(اتم سمستر)
دمنځي ختیځ نړیوالې اړیکې سیاسي فلسفه
دنړۍ سیاسي مسایل سیاسي پراختیا اونویتوب
په سویلي اسیاکې سیاست او حکومت نړیوال سیاسي اقتصاد
د امنیت بنسټونه منوګراف
معاصر نظامي او ستراتيژیک مسایل اسلامي ثقافت
اسلامي ثقافت په امریکا کې سیاست او حکومت
چلند او ند په سیاسي علومو کې نړیوال امنیت
سیاست او حکومت په اروپاکې
د سویلي اسیا نړیوالې اړیکې

د پروګرام فیس

رڼا پوهنتون، برکي څلور لارې،
کابل ، افغانستان
د نشر حق خوندي دی© ۱۳۹۵
وروستي بدلونونه:۱۹.عقرب.۱۳۹۵