تیره پنجشنبه د لړم په 20 نیټه په همدی اړه د رڼا پوهنتون په تالار کی یوه پرتمینه غونډه جوړه شوی وه ، چی نوموړی ستاین غونډه د رڼا پوهنتون لخوا د حمایت موسسی په همکاری تر سره شوه.

2016-11-12


رڼا پوهنتون، برکي څلور لارې،
کابل ، افغانستان
د نشر حق خوندي دی© ۱۳۹۵
وروستي بدلونونه:۱۹.عقرب.۱۳۹۵