د رڼا پوهنتون محصلینو د ښځو پرو وړاندې د تاو تریخوالي مخنیوي غونډه کې ونډه واخیسته

2016-12-01


د رڼا پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي محصلینو د انځوریزو رسنیو څخه  دلیدنې په ترڅ کې، د ښځو پر وړاندې دتاوتریخوالي دمخنوي په ځانګړې غونډه کې ګډون وکړ او دپروګرام په جوړلو کې دیادوړ ونډه واخیسته

رڼا پوهنتون، برکي څلور لارې،
کابل ، افغانستان
د نشر حق خوندي دی© ۱۳۹۵
وروستي بدلونونه:۱۹.عقرب.۱۳۹۵