د اقتصاد پوهنځي دمحصلینو علمي سیر، حبیب ګلزار کمپنۍ ته په بریالیتوب سره تر سره شو.

2017-01-21


په دې علمي سیر کې محصلینو دکمپنۍ بېلابېلو(د کیفیت تضمین څانګه، تولید، مالي او اداري) برخو لیدنه وکړه، د دې سیر په ترڅ کې دحبیب ګلزار کمپنۍ دمدیر لخوا محصلینو ته معلومات ورکړل شول.

 یاد سیر  د محصلینو دعملي پوهې دکچې د لوړوالي په موخه تر سره شو.

رڼا پوهنتون، برکي څلور لارې،
کابل ، افغانستان
د نشر حق خوندي دی© ۱۳۹۵
وروستي بدلونونه:۱۹.عقرب.۱۳۹۵