تحصیلي پروګرامونه

رڼا پوهنتون مختلف پروګرامونه وړاندې کوي او دا پروګرامونه د لیسانس اوماسترۍ په کچه تدریسږي.

دماسترۍ پروګرامونه

د ماسترۍ پروګام په لاندې بڼه ده:

ډیر ژر

د لیسانس پروګرامونه

رڼا پوهنتون د لیسان پرګرامونه په معیاري بڼه په لاندې توګه تدریس کوي.

 1. د سوداګرۍ اداره کې لیسانس: د سودا ګرۍ اداره څلور کلن پروګرام دی چې په انګلیسي ژبه تدریس کیږی او د زده کوونکو د جذبولو لپاره پسرلني او دمنی کانکور اخیستل کیږي.
  د زیاتو معلوماتو لپاره د سوداګرۍ ادارې همغږي کوونکي ښاغلي ظفر اقبال سره اړیکه ونیسئ.
 2. لیسانس په کمپیوټ رساینس کې: کمپیوټر ساینس د سافټ ویر او معلوماتي تکنالوژې د وړاندې کولوڅلور کلن پروګرام دی او د زده کوونکو د جذبولو لپاره پسرلني او دمنی کانکور اخیستل کیږي.
  د نورو معلوماتو لپاره دکمپیوټر ساینس همغږي کوونکې آغلۍ زلفر سره اړیکه ونیسئ.
 3. لیسانس په عامه اړیکو او ژورنالیزم کې: عامه اړیکې او ژورنالیزم څلور کلن پروګرام دی چې د عامه اړیکو، راډیو او تلویزیون تخصص وړاندې کوي او د زده کوونکو د جذبولو لپاره پسرلني او دمنی کانکور اخیستل کیږي.
  د زیاتو معلوماتو لپاره د عامه اړیکو او ژورنالیزم همغږي کوونکي ښاغلي محب الله بهروز سره اړیکه ونیسئ.
 4. لیسانس په حقوقو او سیاسي علومو کې د حقوقو او سیاسي علومو څلور کلن پروګرام په دیپلوماسۍ او نړیوالو اړیکو او حقوق او قضاکې دوه تخصصونه وړاندې کوي، او د زده کوونکو د جذبولو لپاره پسرلني او دمنی کانکور اخیستل کیږي.
  د زیاتو معلوماتو لپاره د حقوقو او سیاسي علومو همغږي کوونکي ښاغلي عبدالجلیل روحاني سره اړیکه ونیسئ.

د دیپلوم پروګرامونه

پر لیسانس سربېره، رڼا پوهنتون د دیپلوم پروګرامونه هم وړاندې کوي.

 1. دسوداګرۍ ادارې دیپلوم د سوداګرۍ دیپلوم یوکلن پروګرام دی او پر درې سمسترونو ویشل شوی دی.
  د زیاتو معلوماتو لپاره د سوداګرۍ ادارې همغږي کوونکي ښاغلي ظفر اقبال سره اړیکه ونیسئ.
 2. د معلوماتي تکنالوژۍ دیپلوم: د معلوماتي تکنالوژۍ دیپلوم یو کلن پروګرام دی او پر درې سمسترونو ویشل شوی دی.
  د زیاتو معلوماتو لپاره د معلوماتي تکنالوژۍ همغږي کوونکې آغلې زلفر سره اړیکه ونیسئ.
 3. د انکلیسي ژبې دیپلوم:د انګلیسي ژبې دیپلوم د رڼا پوهنتون یو له ډیر نفوذ لرونکو پروګرامونو څخه دی.
  د زیاتو معلوماتو لپاره د بهرنیوژبو رییس ښاغلي شعیب صاحبي سره اړیکه ونیسئ.

رڼا پوهنتون، برکي څلور لارې،
کابل ، افغانستان
د نشر حق خوندي دی© ۱۳۹۵
وروستي بدلونونه:۱۹.عقرب.۱۳۹۵