رڼا پوهنتون

شگوفایی استعداد ها

دعلمي مرستیال پیغام

لوړې زده کړې د هر هېواد اساس او بنسټ تشکیلوي او رڼا پوهنتون د دې بنسټ ډبره ایښې، رڼا پوهنتون د لوړو زده کړو په برخه کې((دعلم او پوهې ترلاسه کولو)) په نوم پېژندل شو ی او په ۱۳۸۷کال کې یې له خپل پیله د استعدادونو د ودې لپاره هر اړخیزه هلې ځلې کړي څو ټولنې او په ځآنګړې توګه د ځوان کهول په خدمت کې مخکښ اوسي...ادامه

کفایت الله سلیمان
د رڼا بوهنتون عملي مرستیال سرپرست
کابل ـ افغانستان

رڼا پوهنتون © 2017