Rana University

News Details

مسابقه دوش تحت عنوان «سلامتی مبتنی بر ورزش» مورخ 18 دلو 1402 از سوی پوهنتون رنا برگزار شد

February 11, 2024


مسابقه دوش تحت عنوان «سلامتی مبتنی بر ورزش» مورخ 18 دلو 1402 از سوی پوهنتون رنا برگزار شد. هیئت علمی و اداری، دانشجویان و علاقه‌مندان بیرونی در این مسابقه اشتراک کردند. اعضای هیئت علمی و اداری با حضور خود در این مسابقه شرکت کنندگان را تشویق و حمایت کردند. مسابقه از چهارراهی شهید الی پوهنتون رنا برگزار شده ‌بود که محترم نوید احمد رحیمی مقام اول، ویس‌الدین مرزایی مقام دوم و خدایبردی امانی مقام سوم را کسب کردند. در پایان مسابقه، جوایز به شرکت‌کنندگان اهدا شد. این جوایز شامل لوح تقدیر، مدال و هدایای دیگری بود که به مقام اول، مقام دوم و مقام سوم اهدا گردید. برگزاری مسابقه دوش توسط پوهنتون رنا موفق و فرصت مناسب برای تقویت روحیه ورزشی و رقابتی بود و با استقبال بسیار خوبی مواجه شد. امیدواریم که در سال‌های آینده نیز بتوانیم مسابقات ورزشی را با انگیزه و اشتیاق بیشتر برگزار نماییم.

Rana University © 2024 , 2025