Career Development Center

Program Description


کارگاه برنامه‌ریزی شغلی


Start Date End Date Start Time End Time Venue Organizer
2020/Sep/22 2020/Sep/23 07:30 AM 09:00 AM CDC

مقدمه

بسیاری از افراد تصمیم‌های شغلی خود را از طریق مشاهده دنیای اطراف و تلاش برای تطابق خودشان با این دنیا اتخاذ می‌کنند. این امر مخالف کاری است که واقعاً باید انجام شود.
بهترین مسیر شغلی فرایندی است که از درون آغاز می‌شود (یک نوع تکامل خودآگاهی). شما می‌بایست از مهارتها، استعدادها، توانایی‌ها، امکانات و ویژگی‌های منحصربه‌فردتان آگاه شوید چون این خودآگاهی چرخه‌ای است که فرد را به سمت یک شغل رضایت‌بخش هدایت می‌کند. شناخت مهارت‌های قابل انتقال یک قدم اساسی در برنامه‌ریزی شغلی است.

برنامه‌ریزی شغلی Career Planning

وقتی درمورد برنامه‌ریزی شغلی فکر می‌کنید، چه چیز به ذهنتان می‌رسد؟ افراد زیادی نمی‌دانند که برنامه‌ریزی شغلی چه مفهومی دارد. ما برنامه‌ریزی شغلی را اینطور معنی می‌کنیم: “هدفی که در یک زمینه یا شغل خاص فرد آرزوی رسیدن به آن را دارد و برای دست یافتن به آن برنامه و طرح فکر شده‌ای دارد.” هدف شغلی به شما کمک می‌کند تمرکز داشته باشید و تصمیم بگیرید که در زندگی چه میخواهید بکنید. این هدف شما را هدایت می کند، به شما انگیزه میدهد، و به شما کمک می‌کند به آنچه که می‌خواهید برسید.

اهداف برنامه :

هدف از برگزاری این برنامه آشنا ساختن محصلین و اشتراک کنندکه گان به

و دیگر نکات مهم در ضمیمة برنامه مهم Career Planning میباشد.

کی ها میتوانند اشتراک کنند‌؟

موارد تدریس در این کارگاه

زمان برگزاری‌: میزان 1-2 سال 1399

ساعت درسی: 7:30 الی 9:00 قبل از ظهر

آغاز :

فیس:

نتیجه: نتیجه قبلی این کارگاه با ارزیابی‌ای که در ختم برنامه صورت گرفت، بیشتر از 98 درصد اشتراک کننده‌گان آموخته‌های بیشتری داشتند و خواهان بگزاری چنین برنامه‌ها بودند.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید!

0784340270-cdc@ru.edu,af

Rana University © 2024 , 2025