Career Development Center

Program Description


کارگاه آموزشی مهارت‌های ارائه


Start Date End Date Start Time End Time Venue Organizer
2020/Sep/19 2020/Sep/20 12:00 PM 01:00 PM Career Development Center

مقدمه

این روزها و در عصر حاضر، ارایة سخنرانی(مقاله)یکی از مهارت­‌هایی است که نمی­‌توان آن را نادیده گرفت. درست و جذاب ارایه کردن در موقعیت­‌های مختلف تحصیلی‌ و کاری هنر است. این هنر فراتر از یک مشخصة­ ذاتی بوده کاملا وابسته به آموزش­‌هایی است که هر فرد خود را در معرض آن قرار می­‌دهد. همۀ ما با تلاش، تمرین و تکرار می­‌توانیم این مهارت مهم را در خودمان تقویت و از آن در راستای تحقق اهداف خود استفاده کنیم.

مهارت‌های ارائه  (presentation skill)چیست؟

مهارت های ارائه، مهارت‌هایی است که شما در ارائه سخنرانی(مقاله)ها الزاما موضوع را بتوانید واضح و روشن انتقال دهید تا برای مخاطبان موثر و جذاب واقع شود. این مهارت‌ها زمینه‌های مختلفی مانند ساختار ارائه شما، طراحی اسلایدهای شما، تن آواز شما و زبان بدن شما را شامل می باشد.

هدف:

هدف از  برگزاری این کارگاه آشنا ساختن محصلین و اشتراک کنندگان به مهارت‌های ارائه(presentation skill) ، شیوه‌های ارائه سخنرانی(مقاله)، ابزارهای ارائه سخنرانی(مقاله)، ساختار سخنرانی(مقاله)، و دیگر نکات مهم در ارایة سخنرانی(مقاله) است.تجربه دور قبلی این کارگاه برای ما نشان داده است که نتیجه آن موثر و مهم بوده است.

کی‌ها می توانند اشتراک کنند؟

علاقه‌مندان این برنامه شامل عموم محصلین و فارغان رنا، محصلین دانشگاه‌های دیگر، کارمندان سکتورهای دولتی و غیر دولتی، فارغان مکاتب, فارغان دانشگاهای دیگر، جوانان و نوجوانانی که خواهان فراگیری چنین برنامه‌های ظرفیت‌سازی هستند.

موارد تدریس در این کارگاه

 

زمان برگزاری: سنبله 29-30 سال 1399

ساعت درسی: 12:00 الی 1:00 بعد از ظهر

فیس:

نتیجه: نتیجة قبلی این کارگاه با ارزیابی که در ختم کارگاه صورت گرفت، بیشتر از 99 درصد دانشجویان از این کارگاه آموخته‌های زیادی داشتند.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید!

0784340270-cdc@ru.edu.af

Rana University © 2024 , 2025