Career Development Center

Program Description


کارگاه مدیریت زمان


Start Date End Date Start Time End Time Venue Organizer
2020/Sep/19 2020/Sep/20 07:30 AM 09:00 AM Career Development Center

مقدمه

مدیریت زمان یا همان Time Management یکی از ضروریات عصری است که در آن زندگی می‌کنیم. زمان مهم‌ترین دارایی است که ما به صورت نقد در اختیار داریم و مختار هستیم آن را هر طور که انتخاب میکنیم سپری کنیم.

اگر لحظه‌ای اختیار مدیریت کردن آگاهانه‌ی زمان خودمان را فراموش کنیم به آسانی غارت‌گرانی که برای لحظه لحظه‌های زمان ما برنامه ریزی دقیق دارند،زمان و توجه ما را به غارت خواهند برد. در اصل عمرمان را ذره ذره و دقیقه به دقیقه به غارت خواهند برد.ابتدا باید ببینیم حدودا چقدر وقت برای زندگی کردن داریم،حقیت این است که هیچ کس نمی‌داند.

 

کارگاه مدیریت زمان  Time Management

مدیریت زمان یکی از دغدغه‌های مهم بسیاری از ماست.همه می‌دانیم که ضعف در برنامه‌ریزی و مدیریت زمان می‌تواند مشکلات فراوانی را برای ما ایجاد کند؛ البته گاهی هم به اشتباه، چالش‌ها و مسائل دیگر خود را به ضعف در مدیریت زمان نسبت می‌دهیم. مهم‌ترین نکته‌ای که در مجموعه درس‌های مدیریت زمان و نظم شخصی خواهیم آموخت این است که مدیریت زمان یک عنوان بسیار عمومی است که می‌تواند مجموعه‌ی گسترده‌ای از چالش‌ها، مهارت‌ها و مسائل را شامل شود. بسیاری از کسانی که معتقدند در مدیریت زمان ضعف دارند یا این‌که فکر می‌کنند نیازمند بهبود در مهارت مدیریت زمان هستند، ممکن است مشکلات و چالش‌های دیگری داشته باشند که در نهایت خود را در قالب ضعف در مدیریت زمان بروز می‌دهد، این چنین اشخاص میتوانند در این کارگاه اشتراک کنند و ضعفی را که دارند، را از میان بردارند.

 

اهداف برنامه

هدف از برگزاری این برنامه آشنا ساختن محصلین و اشتراک‌کننده‌گان به مهارت‌های مدیریت زمان، ضعف در مهارت تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی، ضعف‌در تفویض اختیار، ضعف در هنر نه گفتن و ضعف در مدیریت انرژی محصلین می‌باشد.

 

کی‌ها می‌توانند اشتراک کنند؟

 

موارد تدریس در این کارگاه:

 

 

زمان برگزاری: سنبله 29- 30 سال 1399

ساعت درسی: 7:30 الی 9:00 قبل از ظهر

آغاز :

فیس:

نتیجه: نتیجه قبلی این کارگاه با ارزیابی‌ای که در ختم برنامه صورت گرفت، بیشتر از 98 درصد اشتراک کننده‌گان آموخته‌های بیشتری داشتند و خواهان بگزاری چنین برنامه‌ها بودند.

برای معلومات بیشتر با ما به تماس شوید!

0784340270-cdc@ru.edu.af

Rana University © 2024 , 2025