English دری پشتو

پوهنتون رنا

شگوفایی استعداد ها

سوال های پرسیده شده مکرر

س1. پوهنتون‌رنا در کدام سال آغاز به کار کرد؟

پوهنتون‌رنا در سال 1387 آغاز به کار کرد.

س2. پوهنتون‌رنا دارای چند پوهنحی می‌باشد؟

پوهنتون‌رنا دارای چهار پوهنحی می‌باشد از قبیل:

  1. پوهنحی حقوق و علوم‌سیاسی
  2. پوهنحی ادارۀتجارت
  3. پوهنحی کمپیوتر‌ساینس
  4. پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات‌عامه.

س3. پوهنتون‌رنا دارای چه اوقات درسی می‌باشد؟

پوهنتون‌رنا دارای سه تایم درسی زیر می‌باشد:

صبحانهروزانهچاشت شبانه
( 5:30 - 8:00)( 9:00 - 12:00) ( 1:30 - 5:00)( 5:00 - 8:00)

س4. پوهنتون‌رنا دارای چند دوره فراغت می‌باشد؟

از ابتدا پوهتنون‌رنا 7 دورۀ لیسانس، فارغ‌التحصیل داشته است. که تعداد آنها به 850 محصل از پوهنحی‌های ادارۀتجارت و کمپیوتر‌ساینس می‌باشد، می‌رسد.

آیا رنا کمک هزینۀتحصیلی را دارا می‌باشد؟

بلی، پوهنتون‌رنا بورس‌تحصیلی را بر اساس شایستگی فراهم می‌کند. برای معلومات بیش‌تر، دانش‌آموزان می‌توانند به‌طور مستقیم با دفتر روابط‌عمومی به تماس شوند.

س6. آیا درجه سند صادر شده توسط پوهنتون‌رنا معتبر و به رسمیت شناخته شده؟

پوهنتون‌رنا یکی از پوهتنون‌های ثبت شده در وزارت تحصیلات‌عالی می‌باشد. و درجه سند صادر شدۀ این پوهنتون به‌طور کامل تایید شده و توسط دولت افغانستان به رسمیت شناخته می‌شود. برای معلومات بیش‌تر در مورد وضعیت حقوقی این پوهنتون، با وزارت تحصیلات‌عالی به تماس شوید و یا لینک زیر را کلیک کنید.

س7. در کدام زمان رنا به پوهنتون ارتقا یافت؟

رنا از (مؤسسۀ تحصیلات‌عالی) در سال 2014 طی مکتوب شماره 15/710 وزارت تحصیلات‌عالی جمهوری اسلامی افغانستان به پوهنتون ارتقا یافت.

س8. وسیله ارتباطات پوهنتون چیست؟

در این ضمینه دو روش وجود دارد:

  1. در دیپارتمنت‌های ادارۀتجارت و کامپیوتر‌ساینس وسیلۀ ارتباطی به طور کامل به زبان انگلیسی می‌باشد.
  2. برای برنامه‌های سنتی مانند حقوق و علوم‌سیاسی وسیلۀ ارتباطات زبان دری است.

س9. آیا پوهنتون‌رنا صنوف جداگانه برای دانش‌آموزان دارد؟

در واقع پوهنتون‌رنا صنوف جداگانۀ را برای دانش‌آموزان طبقۀ اناث در پوهنحی‌های حقوق و علوم‌سیاسی و ژورنالیزم در سال 2013 مهیا کرده است.

س10. تحصیلات استادان پوهنتون‌رنا در کدام سطح و به‌کدام زبان تدریس می‌کنند ؟

استادان پوهنتون‌رنا کاملا آموزش‌دیده، با انگیزه و مجرب در سطح پوهنحی می‌باشند. پوهنتون‌رنا دارای 6 دکتر در بخش‌های اقتصاد و علوم‌سیاسی دارد و بقیه اساتید به درجه ماستر می‌باشند.

س11. هر سمستر چه مدت زمان طول می‌کشد ؟

هر سمستر مدت پنج ‌و نیم ماه طول می‌کشد.

س12. چرا رنا در سایر مناطق دیگر کشور وجود ندارد؟

ما در حال برنامه ریزی شاخه‌های دیگر این پوهنتون در سطح ولایات افغانستان هستیم.

س13. چه امتیازاتی برای دانش‌آموزان برجسته در نظر گرفته شده است؟

دانش‌آموزان نظر به نمره رتبه‌بندی شده و بعد بستۀ بورس‌تحصیلی در تمام دورۀ دروس برای ایشان ارائه می‌گردد.

س14. کدام پوهنحی‌ها به زبان دری و کدام پوهنحی‌ها به زبان انگلیسی تدریس می‌شود ؟

پوهنحی‌های مانند حقوق و علوم‌سیاسی و ژورنالیزم به زبان دری و پوهنحی‌های مانند ادارۀتجارت و کمپیوتر‌ساینس به زبان انگلیسی تدریس می‌شود.

س15. چگونه فیس باید پرداخته شود؟ معیارهای لازم برای پرداخت فیس چه است؟

پالیسی پرداخت فیس، دانش‌آموزان را در برنامه‌های مالی و توانایی‌های مالی کمک می‌کند. معمولا، فیس به 2 و یا 5 قسط در کل سمستر پرداخته می‌شود.

س16. آیا برنامه‌های آموزش آنلاین وجود دارد؟

هنوز نی، اما راه‌اندازی آن در نظر گرفته شده است.

س17. آیا پوهنتون‌رنا در فصل زمستان رخصت است؟

نه، چون برای تکمیل ساعت اعتباری، دانش‌آموزان باید تمام فصل زمستان را درس بخوانند.

س18. آیا اساتید پوهنتون‌رنا ملی هستند و یا بین‌المللی؟

پوهنتون‌رنا محیط فرهنگی چند بعدی است، به همین لحاظ اساتید ملی و بین‌المللی در خدمت دانش‌آموزان برای حفظ آموزش و پرورش بهتر قرار دارند.

رڼا پوهنتون © 2024-04-17 06:17:27