English دری پشتو

برنامه تبادل دانشجو

برنامه تبادل دانشجو


دانشگاه رنا همه ساله برنامه تبادل دانشجویان را با دانشگاه های هم‌پیمان بین المللی خود برگزار نموده و دانشجویان سمستر نهایی و فارغین دانشگاه رنا را برای تبادل سمستر به دانشگاه های هم‌پیمان بین المللی خود می فرستد. برنامه تبادل دانشجویان یک روش عالی برای دانشجویان دانشگاه رنا است تا بتوانند سیستم آموزشی بی نظیر و فرهنگ متفاوت را تجربه نمایند. دیپارتمنت روابط بین الملل با تمام دانشجویان که علاقه‌مند برای اشتراک در این برنامه است فرایند گزینش بی نظیر و شفاف را دنبال می کند. دیپارتمنت روابط بین الملل دانشگاه رنا همه ساله از تمام دانشجویان واجد شرایط برای اشتراک در برنامه تبادل دانشجویان و برنامه کامل ماستری با دانشگاه های هم‌پیمان بین المللی خود دعوت می نماید. همه دانشجویان واجد شرایط ابتدا با دیپارتمنت روابط بین الملل دانشگاه رنا به تماس شده تا از طرزالعمل ثبت نام و مهلت ثبت نام مطلع شوند. دیپارتمنت روابط بین الملل دانشگاه رنا تا کنون ۹ دانشجو را به دانشگاه شولینی، سولان هیماچال پردش هند و ۱ دانشجوی ژورنالیزم را به دانشگاه جاگران لیک سیتی، بوپال مادیا پردش هند تحت برنامه تبادل دانشجو اعزام نموده است.

دانشگاه رنا ©