English دری پشتو

دانشگاه رنا

شگوفایی استعداد ها

فرایند/پروسه‌ی پذیرش

دانشجویان برای پیوستن به دانشگاه رنا باید مراحل ذیل را طی نمایند:
  • اخذ فرم/ برگه‌ی پذیرش (دانشجویان می‌توانند برگه را از سایت اینترنتی و یا بخش پذیرش دانشگاه رنا به‌دست آورند.)
  • تکمیل نمودن برگه‌ی پذیرش و تحویل آن همراه با کاپی شناسنامه، چهار قطعه عکس 3*4 و گواهی‌نامه‌ی مکتب به بخش پذیرش
  • مطالعه‌ی تمام مقررات و پالیسی‌های دانشگاه و پذیرفتن آن
پس از گذراندن امتحان کانکور به‌شکل موفقیت‌آمیز، دانشجویان باید مدارک زیر را از دانشگاه رنا به‌دست آورند:
  • کارت دانشجویی
  • کارت حمل و نقل – مخصوص بانوان

دانشگاه رنا ©