پوهنتون رنا

پروسه پذیرش

پروسه پذیرش

دانشجویان برای پیوستن به دانشگاه رنا باید مراحل ذیل را طی نمایند:

  • اخذ فرم/ برگه‌ی پذیرش (دانشجویان می‌توانند برگه را از سایت اینترنتی و یا بخش پذیرش دانشگاه رنا به‌دست آورند.)
  • تکمیل نمودن برگه‌ی پذیرش و تحویل آن همراه با کاپی شناسنامه، چهار قطعه عکس 3*4 و گواهی‌نامه‌ی مکتب به بخش پذیرش
  • مطالعه‌ی تمام مقررات و پالیسی‌های دانشگاه و پذیرفتن آن
  • کاپی شناسنامه‌ی پدر و مادر متقاضی

پس از گذراندن امتحان کانکور به‌شکل موفقیت‌آمیز، دانشجویان باید مدارک زیر را از دانشگاه رنا به‌دست آورند:

  • کارت دانشجویی
  • کارت حمل و نقل – مخصوص بانوان

پوهنتون رنا © 2024 , 2025