English دری پشتو

پژوهش

تألیف

content

مدیریت‌پروژه (ویراست‌دوم)

مؤلف: دکتر محمدنعیم عظیمی

ویراست‌دوم این کتاب با یک دید عمیق‌تر و شیوهٔ جدید‌تر مورد نگارش قرار گرفته و در این ویراست، مسایل بیش‌تر و کاربرد هر یک آن به گونهٔ بسیار آسان گنجانیده شده‌است. افزون براین، تلاش نویسنده بر تنظیم بخش‌بندی‌های موضوعات سلسله‌ای آن نیز بوده‌است تا روند یادگیری و درک محصلان در خصوص برنامه‌ریزی، تطبیق روش‌های انتخاب و تدوین اسناد پیش‌نیاز پروژه تقویت شود.

content

مبانی علم‌اقتصاد (ویراست‌اول)

مؤلف: دکتر محمدنعیم عظیمی

کتاب‌مبانی علم‌اقتصاد، در یازده فرگرد که شامل تئوری و کاربرد اقتصاد خٌرد و اقتصادکلان است با شیوهٔ مختلط نگارش علمی (مفهومی و کاربردی) تألیف شده‌است. تلاش مؤلف نه تنها در ارایهٔ موضوعات بلکه در امر لیتوگرافی و ارایهٔ بهترین شکل ویرایش آن نیز بوده است و هم‌چنان ساختار و فصل‌بندی این کتاب مبتنی بر‌یک سری ارزیابی‌های خاص و عام در مورد نصاب‌های تحصیلی تدوین گردیده‌است.

content

مدیریت‌پروژه (ویراست‌اول)

مؤلف: دکتر محمدنعیم عظیمی

این کتاب موضوعات اصل مدیریت‌پروژه را به بحث می‌گیرد و ساختار این کتاب برای برنامه‌‌های لیسانس از قبیل؛

  1. اقتصاد
  2. حسابداری و امورمالی
  3. مدیریت‌عمومی
  4. ادارۀ‌تجارت
  5. بازرگانی

می‌باشد.
نویسنده رویکردهای متفاوت را در نوشتن این کتاب به خوانندگان نبیل در نظر گرفته است.

content

مبانی علم سیاست

مؤلف: ذبیح الله افرا

نویسندۀ که همین موضوع را در پوهنحی علوم‌سیاسی تدریس می‌کند، لازم دانست تا به نوشتن این کتاب آغاز کند. چون بر اساس یک ارزیابی کلی، نظر به عدم دسترسی چنین کتب در بازار فعلی اکادمیک افغانستان نیاز مبرم دانسته می‌شود.

این کتاب شامل موضوعات‎‌عمومی در رشتۀ علوم‌سیاسی می‌باشد و ساختار این کتاب برای برنامه‌های لیسانس در نظر گرفته شده است.

content

محاسبهٔ مالی

مؤلف: دکتر محمدنعیم عظیمی

ساختار ویراست اول این کتاب به گونه‌ای است که می‌توان موضوعات حسابداری 1 و حسابداری 2 را برای برنامه‌های لیسانس تحت پوشش قرار داد. نویسنده رویکردهای نظری و عملی را در نوشتن این کتاب با نمونه‌های واقعی به بسط و گسترش مفاهیم بیان نموده است.

این کتاب صورت‌های مالی، شرکت‌های تنهامالکیت، مشارکت و محدودالمسئولیت را بنیان‌گذاری می‌کند.

content

مدیریت پروژه

مؤلف: دکتر محمد نعیم عظیمی

نویسنده که مدیریت‌پروژه را تدریس می‌کند، کتاب جیبیئ را به کمک و یادگیری موضوعات اصلی آماده کرده تا دانش‌آموزان به راحتی و به سرعت به آن دسترسی پیدا کنند.

این کتاب عمدتاّ بر اساس ساختار برنامه‌درسی پوهنتون‌رنا تصویب و جای‌گزین چپتر‌های مدیریت‌پروژه می‌باشد.

content

مواد درسی اقتصاد و اداره تجارت

content

اداره و مدیریت

content

مبانی علم سیاست

مؤلف: ذبیج الله افرا
content

صلح و حل منازعات

content

حقوق اداری عمومی

content

تاریخ معاصر (1)

content

تاریخ معاصر (2)

content

جنبش های اسلامی معاصر

content

مبانی جامعه شناسی

content

سازمانهای بین المللی

content

مبانی سیاست خارجی

content

حقوق عینی

content

عبادات و حکمت های آن

content

روابط بین المللی در جنوب آسیا

content

اندیشه سیاسی در اسلام

مؤلف: کمال الدین "حامد"
content

دستور زبان پارسی دری

مؤلف: عبدالتواب "بینش"
content

آزمون جامع دوره لیسانس

content

تاریخ اندیشه سیاسی در شرق

مؤلف : ذبیح الله افرا و حسین سروش

شناخت دانشمندانی که تاکنون در شرق ظهور کرده اند توأم با اندیشه های آنها افزون براینکه برای شناخت فرد نسبت به هویت جوامع شرقی کمک می کند ، مسیرآینده را نیز می تواند بصورت فکری آن بهتر مهندسی کند .

دانشگاه رنا ©