English دری پشتو

برنامه ها

لیسانس

لیسانس در ژورنالیزم و ارتباطات‌عامه

رسانه را جزو جدایی ناپذیر زندگی در جهان امروز نامیده‌اند. به پندار برخی‌ها قدرت رسانه‌ها هم‌تراز قدرت بمـــب اتم است، سیـاست‌مداران آن را رکن چهارم در نظام‌های مردمی می‌دانند. بنابراین، کار رسانه‌ای درکشوری مانند افغانستان که بی‌اندازه درگیرو دارهای داخلی و ‌بین‌المللی است، کار حیاتی و بسیار ارزش‌مند است. دانشکده‌ی روزنامـه‌نگاری پوهنتون‌رنا متــفاوت‌تر از دیگر نهاد‌های آموزشی روزنامه‌نگاری در کشور است، چون هدف از تدریس این رشته به گونه‌ی تخصصی، صرف دادن اطلاعات به دانش‌جویان و ساختن یـک روزنامه‌گار فنی نیست، بلکه افزون‌برآن، در تـلاش است تا در پهلوی یک روزنامه‌نگار ماهر، پژوهش‌گر و منتقد رسانه‌ای خوب هــم به جامعه‌ی‌علمی افغانستان پیـش‌کش نماید. از همین‌رو، دوسوم بخش از مضامین تخصصی گزیـنش شده‌است، و بخش‌سوم مضامین تیوریک و اساسی. ‌تـا‌هم انسان آموزش‌دیـده به کشور عزیـز‌مان پیش‌کش نماید و هم انسان با تربیت و نرمش‌پذیر. پوهنتون‌رنا با توجه به تعهد خود برای سازنــدگی جامعه افغانستان، دانشکده‌ی ژورنالیسم را در دو رشته (رادیو تلویزیون و ارتباطات‌عامه) ایجاد نموده‌است.

زمینه‌های تخصص

پس از اتمام سمستر پنجم، دانش‌آموزان می‌توانند دارای تخصص زیر باشند:

  1. روزنامه‌نگاری رادیو- تلویزون: که نویسندگان، گردانندگان، گویندگان، برنامه سازان از آن فارغ می‌شوند.
  2. ارتباطات‌عامه: که سخن‌گویان، کارشناسان ارتباطی، نشراتی و تبلیغاتی و تشریفاتی در سازمان‌های دولتی و خصوصی از آن مدرک دریافت می‌کند.

شرایط پذیرش

  1. دانش‌آموزان واجدشرایط باید شهادت‌نامهٔ صنف‌دوازدهم را با تاییدی وزارت محترم معارف و یا مدرک ‌‌‌‌معادل آن را دارا‌ باشند.
  2. دانش‌آموزان باید تسلط به زبان‌های ملی داشته باشند.

ساختار برنامه

برای به‌دست‌آوردن مدرک‌لیسانس پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات‌عامه، دانش‌آموزان واجدشرایط باید واحدهای زیر را به‌دست بیاورند.
پوهنحی ژورنالیزم و روابط‌عامه
سال تأسیس 1391
مجموعۀ اعتبارات 140
تعداد دیپارتمنت‌ها
  • رادیو و تلویزون
  • روابط‌عامه
اعتبارمضامین عمومی 16واحد
اعتبارمضامین بنیادی/مبانی 32واحد
اعتبار مضامین اساسی 64واحد
اعتبار مضامین تخصصی
  • رادیو و تلویزون
  • روابط‌عامه

16واحد
16واحد
مونوگراف 6واحد
مجموعۀ واحد‌ها 140واحد

نصاب تحصیلی

سمستر اول سمستر دوم
پارسی ( دستور) پارسی (درست نویسی)
پشتو (دستور) پشتو (درست نویسی)
ثقافت اسلامی (جهان بینی) ثقافت اسلامی (فرهنگ و تمدن)
اصول روزنامه‌نگاری1 (خبر نویسی) اصول روزنامه نگاری2 (مصاحبه)
اصول عکس‌برداری اصول فیلم‌برداری
اصول و وسایل ارتباطات حقوق‌اساسی
جامعه‌شناسی تاریخ معاصر جهان
تاریخ معاصر افغانستان اساسات انگلیسی
سمستر سوم سمستر چهارم
فنون ادبی (بدیع، بیان و معانی) تیوری‌های ادبی
مبانی سیاست مبانی اقتصاد
ثقافت اسلامی (نظام سیاسی) ثقافت اسلامی (نظام اقتصادی)
اصول روزنامه نگاری3 (گزارش نویسی) روزنامه‌نگاری پژوهشی
نگارش رسانه‌ای روزنامه‌نگاری آنلاین
تاریخ رسانه‌های افغانستان تاریخ رسانه‌های جهان
زبان تخصصی روزنامه‌نگاری جغرافیای سیاسی
روش پژوهش در علوم اجتماعی روانشناسی اجتماعی
سمستر پنجم سمستر ششم
اصول روابط بین‌الملل اصول روابط‌عمومی
اصول مدیریت اعلان و نقش آن در رسانه
مبانی فلسفه نقد رسانه و کارکرد اجتماعی آن
اخلاق روزنامه‌نگاری حقوق روزنامه‌نگاری
افکار عمومی و تبلیغات سازمان و مدیریت رسانه
جامعه‌شناسی ارتباطات نظریه‌های رسانه
اصول ترجمه کامپیوتر (پریمیر)
کامپیوتر (کول ایدیت) اقتصاد‌سیاسی بین‌الملل
سمستر هفتم (رادیو تلویزیون تخصصی) سمستر هشتم (رادیو تلویزیون تخصصی)
تخنیک رادیو تخنیک تلویزیون
تولید برنامه‌های رادیویی تولید برنامه های تلویزیونی
روش پژوهش در رسانه پلان نشراتی
تحلیل محتوا در رسانه نقد خبر
نمایش نامه نوسی تصحیح و تدوین در رادیو و تلویزیون
گویندگی و فن بیان پایان‌نامه نویسی
کامپیوتر (دیزاین)
سمستر هفتم (ارتباطات‌عامه تخصصی) سمستر هشتم (ارتباطات عامه تخصصی)
روش پژوهش در ارتباطات ارتباطات بین‌الملل
ارتباط انسانی ارتباط سیاسی
ارتباطات سازمانی پایان‌نامه نویسی
روابط‌عمومی کاربردی ارتباطات توسعه
بازاریابی فناوری‌های نوین ارتباطی

دانشگاه رنا ©