English دری پشتو

پژوهش

تدوین

content

جهان‌بینی اسلامی

مؤلف: عبدالجلیل‌روحانی

جهان‌بینی اسلامی (فرهنگ اسلامی) یک موضوع مشترک که در پوهنتون‌های شخصی و دولتی تدریس می‌گردد. عبدالجلیل‌روحانی تلاش بزرگی برای کمک به دانش‌آموزان در نشر این کتاب کرده است.

دانشگاه رنا ©