پوهنتون رنا

پیام معاونیت علمی

پیام معاونیت علمی

تحصیلات‌عالی اساس و بنیاد هر کشور را شکل می‌دهد و اینک پوهنتون‌رنا این نهاده را اساس‌‌گذاری کرده‌است. پوهنتون‌رنا در عرصهٔ تحصیلات‌عالی به عنوان "فراگرفتن علم و دانش" شناخته شده و از زمان آغاز آن در سال 1387 در پی رشد استعداد‌ها سعی و تلاش همه‌جانبه ورزیده تا خدمت به جامعه بالخصوص نسل‌جوان را پیشی‌گیرد. فعالیت‌های مستمر در عرصۀ ابتکار، نتیجۀ انعکاس انعطاف استادان مجرب و با تجربۀ ماست، که در تدریس و پژوهش در برنامه‌های چون ادارۀتجارت، حقوق و علوم‌سیاسی، کمپیوتر‌ساینس، ارتباطات‌عامه و ژورنالیزم و زبان‌های‌خارجی تأثیرات خویش را داشته است. به منظور انجام مأموریت و دور‌نمای پوهنتون هم‌واره تلاش می‌ورزیم، تا در فراهم‌کردن دانش و تقویت بخشیدن تفکر، نوآوری و رهبری پیش‌گام باشیم و در حقیقت این حرکت در پیش‌رفت جامعه و اقتصاد نقش مهمی را ایفا می‌کند. هم‌کاری‌‌ها، کار به طور مشترک و رقابت مثبت ما با دیگر مؤسسات آموزشی و پوهنتون‌ها به سطح منطقه به منظور رشد و توسعۀ فضای آموزشی که در حقیقت سرمایهٔ ملت است می‌باشد. علاوه بر این، باورمندیم که هیچ مرزی میان آموزش و پرورش وجود ندارد و اگر در پی رسیدن هدف خویش و فراگیری علم و دانش هستید پس این تجربهٔ نوین را در پوهنتون‌رنا آغاز نمائید.

محمد ابراهیم "زاهد"
معاون علمی پوهنتون رنا
پوهنتون رنا
کابل -افغانتسان

پوهنتون رنا © 2024 , 2025