یک مکان مناسب برای تحصیل

رنا مکان عالی برای تحصیل، جای که ما در آن به‌طور مستمر به‌منظور سطح افزایش دانش‌آموزان، رفاه و امکانات پوهنحی‌ها سرمایه‌گذاری نموده و افزون بر‌آن معتقد‌ هستیم که در کنار تطبیق معیار‌های علمی، مکان و تجهیزات نیز نقش مهمی را ایفا می‌کند.

اعتبارسنجی سند
پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵