اعتبار سنجی سند

آرزوهای تحصیلی خویش را در پوهنتون رنا دنبال نماید.

نتایج کانکور خزانی پوهنتون رنا

برنامه‌ها

content

لیسانس در کمپیوتر‌ساینس

برنامهٔ چهارساله کمپیوتر‌‌ساینس برای خدمت به دانش‌آموزان که دوازده‌سال آموزش خویش را مؤفقانه سپری نمودند ارایه گردیده تا بتوانند ذریعه این به سیستم‌های والای کمپیوتری دسترسی پیدا‌کنند. دانش‌آموزان کمپیوتر‌‌ساینس در عرصهٔ کمپیوتر به طور مؤثر و حرف‌ای آموزش داده خواهند شد و افزون‌ براین برنامه‌های انجینیری‌نرم‌افزار و تکنولوژی‌معلوماتی بخشی مؤثر و عمدهٔ دولت و سکتور خصوصی را تشکیل می‌دهد.

ادامه

content

لیسانس در ادارۀتجارت

برنامهٔ ادارهٔ‌تجارت پوهنتون‌رنا پایهٔ آموزش و اساس اصول تجارتی را تشکیل می‌دهد و مدت این برنامه چهار‌سال می‌باشد. این برنامه برای رشد استعداد‌های که گامی بسوی تجارت نهادند آمادهٔ تدریس گردیده و هم‌واره در تلاش روش‌های جدید برای محصلین خویش می‌باشد. برنامهٔ ادارهٔ‌تجارت پوهنتون‌رنا توسط اساتید مجرب ملی و بین‌المللی به سطح دکتری و کارشناسان‌ارشد تدریس گردیده و هم‌چنان برای رشد توانائی‌های.

ادامه

content

لیسانس در حقوق و علوم‌سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم‌سیاسی یک نهاد خصوصی است، که درچارچوب پوهنتون‌رنا در سال 1390هـ تاسیس و از آن دم تا به حال هم‌‌‌‌‌‌‌‌واره می‌کوشد، تا کادرهای متخصص و کار آزمودهٔ عدلی، قضائی، سیاسی و اداری را به جامعه خویش تقدیم نماید. از این‌که پوهنحی متذکره تولید کننده نیروی کار برای همـه نهادهای کشور، مخصوصاً نهادهای عدلی، قضائی و سیاسی می‌باشد، لذا شرایط و زمینۀ تدریس و آموزش در این نهاد تحصیلی...

ادامه

content

لیسانس در ژورنالیزم و ارتباطات‌عامه

رسانه را جزو جدایی ناپذیر زندگی در جهان امروز نامیده‌اند. به پندار برخی‌ها قدرت رسانه‌ها هم‌تراز قدرت بمـــب اتم است، سیـاست‌مداران آن را رکن چهارم در نظام‌های مردمی می‌دانند. بنابراین، کار رسانه‌ای درکشوری مانند افغانستان که بی‌اندازه درگیرو دارهای داخلی و ‌بین‌المللی است، کار حیاتی و بسیار ارزش‌مند است. دانشکده‌ی روزنامـه‌نگاری پوهنتون‌رنا متــفاوت‌تر از دیگر نهاد‌های آموزشی روزنامه‌نگاری در کشور ...

ادامه

content

پیوست های بین المللی

پوهنتون رنا از آغاز تأسیس تا کنون کوشیده تا صورت تطبیق معیارهای بین المللی را اعم در خصوص ارتباطات با کشورهای چون امریکا، کانادا، اروپا، ترکیه، ایران، چین و هندوستان با درنظر داشت تفاهمنامه ها و اعم در خصوص محصلین خویش پیاده نماید. این تفاهمنامه ها زمینه فراهم ساختن تحصیل و بازدید از ممالک جهان اول را برای محصلین پوهنتون رنا مهیا می سازد. افزون براین پوهنتون رنا زمینه ملاقات با دانشمندان فولبرایت...

ادامه

رویداد های آینده

دیپلوم در زبان انگلیسی (DEL)

content

در جهان امروزی چنان‌که تکنولوژی توسعه یافته و به سرعت پیش می‌رود، به همان اندازه زبان‌ انگلیسی نیز برای مطالعۀ هر رشته لازم می‌باشد. بدون نیاز، نیروی‌کار در نقطۀ وجود دارد، که زبان‌ انگلیسی به زندگی آیندۀ ایشان نه تنها در دنیای کار، بلکه به عنوان یک ..

ادامه

دیپلوم در تکنولوژی‌معلوماتی (DIT)

content

دانش‌آموزان تکنولوژی‌معلوماتی دانش فنی و مهارت‌های نیاز به تجارت مدرن را می‌آموزند. فارغ‌التحصیل برنامه تکنولوژی‌معلوماتی بخشی مؤثر دولت و سکتور خصوصی را تشکیل می‌دهد. این دوره در ساختن شخصیت، ارتباطات و مهارت‌های کمپیوتری تمرکز می‌کند.

ادامه

دانشگاه رنا © ۱۳۹۸