پوهنتون رنا

شگوفایی استعداد ها

فهرست پذیرش

این دانشگاه توسط وزارت تحصیلات عالی (MoHE)، جمهوری اسلامی افغانستان تأیید شده و تمام قوانین و مقررات وزارت تحصیلات عالی افغانستان را از درخواست پذیرش الی فراغت شدن از این پوهنتون اطاعت و پیروی میکند.

برای پذیرش در این دانشگاه، لطفا اسناد زیر را در به شکل درست ارسال کنید:

نمبر نوع سند شرایط
اجباری غیراجباری
1 4 قطعه عکس به اندازۀ پاسپورت بلی
2 تذکره تابعیت به هدف بازرسی بلی
3 عکس حسب ضرورت بلی
4 شهادت نامه مکتب به هدف بازرسی بلی
5 کاپی رنگه شهادت‌نامه بلی
6 عکس تذکره تابعیت والدین متقاضی بلی
7 پرداخت هزینۀ درخواستی بلی

دانش‌آموزان باید مطمئن شوند که تمام اسناد و مدارک ایشان در جدول بالا اجباری می باشد. عدم هر یک از مدارک ممکن است, منجر به نادیده گرفتن برنامه شود.

پوهنتون رنا © 2017