همه اخبار

2017-Jan-04

سیر علمی محصلان پوهنحی اقتصاد موفقانه در شرکت حبیب گلزار انجام یافت.

2017-Jan-04

پوهنتون رنا و مرکز اندیشه و ابتکار برای شکوفایی استعدادها و جوانان کشور روز دوشنبه مورخ 3جدی 1395 توافقنامه همکاری امضا نمودند.

2016-Dec-03

ماهنامۀ بیداری اولین محصول چاپی محصلان پوهنځی ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون رنا امروز رسماً در تالار کنفرانس های پوهنتون رنا گشایش و به فعالیت آغاز نمود.

2016-Nov-29

محصلان پوهنتون رنا در ویژه برنامه منع خشونت علیه زنان اشتراک نمودند.

2016-Nov-17

پوهنتون رنا روز پنجشنبه 27 عقرب سال جاری(1395) سیمینار علمی را زیلِ عنوان سود، انواع و اشکال آن در شریعت اسلامی وقضایایی تجارتی معاصر با سخنرانی موثر دانشمند فرهیخته و معروف کشور و منطقه دکتور محمد ایاز نیازی در جمع از محصلین پوهنځی های حقوق و علوم سیاسی، اداره تجارت و سایر اشتراک کننده ها برگذار نمود.

2016-Nov-12

پنجشنبه مورخ 20عقرب 1395 طی یک محفل ویژه از مدال آوران ورزش کشور تقدیر به عمل آمد، این برنامه به همکاری پوهنتون رنا از سوی موسسه حمایت در تالار پوهنتون رنا برگزار گردید.

2016-Nov-10

پوهنتون رنا از آوان شروع تا اکنون در کنار فعالیت ها و خدمات اش دارای ویب سایت انترنیتی به زبان های دری و انگلیسی بوده که خوشبختانه امروز ویب سایت پشتو در یک مراسم ویژه با حضور هیأت رهبری پوهنتون رنا و سرپرست محترم وزارت اطلاعات وفرهنگ بازگشایی شد.

2016-Nov-08

ویب سایت پوهنتون رنا تا به حال در زبان های دری و انگلیسی فعالیت داشته که معلومات و منابع معتبر علمی را در معرض استفاده کننده ها قرارد میدهد.

پوهنتون رنا © 2017