English دری پشتو

دانشگاه رنا

رویدادها

همه ردویداد ها


کانکور خزانی سال 1399 دانشگاه رنا برگزار شد

بازدید دانشجویان دانشگاه ملالی قندهار از دانشگاه رنا

اولین جلسه معرفی باشگاه حقوق بشر سازمان عفو بین الملل دانشگاه رنا برگزار گردید

دانشجویان رنا: صلح پایدار از اولویت‌ها و نیاز‌های جدی ماست

شاخصه‌ها / معیارها برای نامزدی ستارۀ پوهنحی

سفر علمی_فرهنگی دانشجویان دانشگاه رنا به ولایت ننگرهار

تقدیر از استادان تأثیر‎گزار و افتخار آفرینان دانشگاه رنا؛ از سوی ارگ ریاست جمهوری

دومین پلان استراتیژیک دانشگاه رنا معرفی شد

بازدید دانشجویان هرات از دانشگاه رنا

بانک خون مرکزی: دانشگاه رنا نیاز‌های نخستین ما را برای اهدای خون به نیازمندان مرفوع ساخت

دانشگاه رنا امروز میزبان دانشمند بلندآوازۀ نقد و نظریۀ ادبی، جناب استاد دکتر حسین پاینده بود

نمایشگاه تکنالوژی افتتاح شد

دانشگاه رنا ©

نظریات خود را بفرستید

ارسال نظریات

اعتبار سنجی سند

اعتبار سنجی سند