پوهنتون رنا

شگوفایی استعداد ها

پیام ریاست

من خیلی خوش‌حالم که دانش‌آموزان آینده‌نگر را به پوهنتون‌رنا خوش‌آمدید می‌‌گویم. یک پوهنتون معتبر و نوآور که توسط بنیان‌گذاران دوراندیش، پرورش و تأسیس شده است. پیش‌بینی برتر منجر به آموزش و توسعۀ ملی است...ادامه

دکتر شفیع الله نعیمی
ریئس پوهنتون‌رنا
کابل، افغانستان

پوهنتون رنا © 2017