شکست، پایان کار نیست!

انسانها موجودات اند که همواره در راه رسیدن به اهداف تعیین شده خویش دست به مبارزات زده و از راه‌های مختلف جهت حصول این اهداف به جستجو و تلاش می‌پردازند. آنانی به اهداف(چه بزرگ و چه کوچک) دست یافتند که با شکست های پی در پی عقب نه‌نشسته، بارها و بارها وارد میدان رقابت شدند. اشخاص ملقب به نابغه، با هوش، مخترع... آنانی بودند که ترس از نپذیرفتن خویش در جامعه، شنیدن جواب رد، تحقیر، تمسخر... را بارها تجربه کردند اما همواره تمرکز را بر اهداف خویش داشتند تا به اثبات رساندند که شکستهای بزرگ اغلب بخش از روند رسیدن به موفقیت است.
1.انشتاین
انشتاین که امروزه به نام نابغه شهرت جهانی دارد، در ابتدا تا چهار سالگی حرف زدن برای آن دشوار بود و تا هفت سالگی نمی توانست خواندن را بیاموزد. معلمان مدرسه، مادر و پدر او گمان می‌کردند که از نظر روانی بیمار است؛ او در مدرسه که دانش آموز بود اخراج شد؛ همچنان در 17 سالگی برای ورود مدرسه پلی تکنیک فدرال سویس اقدام کرد اما پذیرفته نشد. اما تحقیقات و نظریات انشتاین باعث ایجاد تغیرات اساسی در روند پیشرفت علم در جهان و برنده جایزه نوبل شد؛ او فزیک مدرن را تغییر داد.
2.ادیسون
معلم، ادیسون در مورد او گفته بود که ادیسون در دوران تحصیل آنقدر احمق و کودن بوده که به دشواری چیزی را یاد می‌گرفت، این در حالی است که ادیسون مخترع وسایلی شد که در جهان تغییری بس بزرگی ایجاد کرده است. ادیسون برای اختراع لامپ 999 بار شکست را تجربه کرده بود؛ روزی خبرنگار از ادیسون پرسید که برای اختراع لامپ 999 بار شکست را تجربه کرده است اما چطور باز هم به فعالیت خویش ادامه داده است؛ ادیسون به جواب آن بیان داشته:" 999 بار شکست نخوردم، بلکه 999 روش یاد گرفته‌ام که لامپ چگونه ساخته نمی‌شود".

content

اخبار

content

رویکردکاری رسانه‌های افغانستان، سازنده یا ویرانگر؟

در آغاز، طرح چند پرسش بهانه‌ی است جهت گشایش درب ورود به این مبحث؛ نخست این‌که کارکرد اصلی رسانه‌ها چیست؟ مسوولیت رسانه‌ها در قبال جامعه چیست؟ کدام یک رسالت رسانه‌هاست، سازنده‌گی یا ویرانگری؟ و پرسش‌های دیگر اما پاسخ این‌جاست؛ رسانه‌ی که به‌طور دقیق در پی ارائه آگاهی سیاسی، هوشیارسازی و جهت‌دهی شهروندان، گروه‌های سیاسی و اجتماعی باشد، رسالت رسانه‌ها را شکل می‌دهد.و اما کارکرد رسانه‌های افغانستان؛ جغرافیای تار و تیره این کشور در این اواخر با روشنایی مطبوعات نوین رنگ تازه‌ی گرفته است. از شروع حکومت انتقالی به رهبری حامد کرزی در سال 2001 تا حال پر درخشان‌ترین دوره برای فعالیت رسانه‌ها شمرده می‌شود.

content

صوت بیش از 60 دسی‌بل؛ چه مشکلات را به بار میاورد؟

صدا عامل مهمی در نوع شناخت انسان از محیط خود به شمار می‌رود؛ چه صداهای طبیعی و چه صداهای غیر طبیعی باشد. از گذشته تا به امروز، تمامی اتفاقات زنده‌گی انسان همراه با تفکری در مورد صدا بوده است. این تفکر، گاه به حضور صدا یا صداهایی ویژه، برای رسیدن به منظور و مقصودی ویژه و یا به عدم حضور صدا، یا سکوت، منجر شده است. سکوت در کنار صدا، تضادی را ایجاد می‌کند مثل بی رنگی در نقاشی، بنابراین یکی از مظاهر تفکر در مورد صدا، همان «سکوت» است.

پوهنتون رنا © 2017