English دری پشتو

دیدگاه و مأموریت پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

ژورنالیزم

لیست استادان

سامعه سادات

سامعه سادات

اطلاعات فردی :

نام: سامعه
تخلص: سادات
تحصیلات: ماستر/ کارشناس ارشد روابط بین الملل

مسوولیت/ سِمَت:

استاد

تجربه:

هفت سال

آثار پژوهشی:

اخلاق رسانه‌ای| کتاب درسی

سیدمحمدنایل ابراهیمی

سیدمحمدنایل ابراهیمی

اطلاعات فردی :

نام: سیدمحمدنایل
تخلص: ابراهیمی
تحصیلات: ماستر

موقف: معاون پوهنحی
سابقه کار: از اکتبر 2016 تا حال...
تحصیلات: ماستر

کتاب: 
1.    روزنامه‌نگاری پژوهشی
2.    نویسندگی در رسانه‌های چاپی

مقاله: 
•    رویارویی امریکا و چین در جنوب آسیا و تاثیر آن بر کاهش امنیت افغانستان از 2003 – 2018 (منتشر شده در شماره 18، زمستان 2020، فصل‌نامه دیپلوماسی و مطالعات بین الملل)؛
•    دیپلماسی فرهنگی امریکا در افغانستان از 2005 – 2019 (منتشر شده در دور نخست، شماره 18 – 19، خزان و زمستان 2020، فصل‌نامه علمی – پژوهشی دانشگاه رنا، ویژه‌ی ژورنالیزم و ارتباطات)؛

حميدالله عمری

حميدالله عمری

اطلاعات فردی :

نام: حميدالله
تخلص: عمری
تحصیلات: دکتورا

آمر دیپارتمنت ارتباطات

دانشگاه رنا ©