English دری پشتو

پوهنتون رنا

تاریخچه

در مورد پوهنتون‌رنا

پوهنتون‌رنا، در سال 1387هـ‌ ش به عنوان مؤسسۀ تحصیلات‌عالی راجستر شدۀ وزارت تحصیلات‌عالی جمهوری اسلامی افغانستان در شهر کابل آغاز به فعالیت نمود. با رعایت تمام پالیسی‌ها و دستورالعمل‌های تضمین کیفیت وزارت تحصیلات‌عالی، رنا با گواهی‌نامۀ شماره 15/710 صادر شدۀ وزارت تحصیلات‌عالی جمهوری اسلامی افغانستان در 13/جون/2014 با دریافت لقب پوهنتون جای‌گاه جدیدش را در سکتور خصوصی قلم‌زد.

پوهنتون‌رنا به عنوان یک نهاد با کیفیت، معیار‌های تحصیلات‌عالی را فراهم و متعهد به نقش مثبت در کمک به آموزش و پرورش را ایفا می‌‌کند. با پی‌گیری اهداف خاص و برنامه‌های آموزشی و پرورشی در شرایط معاصر و در واقع رسیدن به اهداف خود و ایجاد تفاوت‌ها در زندگی نسل‌جوان رسالت خویش را ایفا نموده و در راستای گسترش آن مبادرت می‌ورزد.

بخش آموزش و پرورش، مهم‌ترین سکتور تصور می‌شود که سبب مجلل‌سازی بخش‌های دیگر گردیده و مردم را به موفقیت و سعادت سوق می‌دهد. بنابراین پوهنتون‌رنا، این ابتکار را با‌ ارایه‌نمودن تحصیلات‌عالی با معیارهای بین‌المللی پذیرفته‌شده و معتبر جهان در عمل پیاده می‌کند.

پوهنتون‌رنا به عنوان یک نهادعلمی با ارایه‌نمودن تحصیلات‌عالی در عصرمعاصر روش آموزشی را سرمشق فعالیت‌های خویش قرار داده است که اهداف بلند‌مدت کیفی، حرفه‌ای و مهارت‌های مبتنی بر نیازهای امروز و آینده را به دنبال دارد. رشته‌های حاضر این پوهنتون شامل ادارۀ‌تجارت، کمپیوتر‌ساینس، حقوق و علوم‌سیاسی، ارتباطات‌عامه و ژورنالیزم و زبان‌های خارجی می‌باشد.

مزیت‌رقابتی پوهنتون‌رنا در بازار سکتور تحصیلات‌عالی خصوصی در ستون هیأت‌علمی با تحصیلات در مقاطع دکتری و ماستر است که این اعضا رشدیافته و تحصیل شدهٔ پوهنتون‌های معتبر خارجی می‌باشند.

دانشگاه رنا ©