پوهنتون رنا

مأموریت

مأموریت پوهنتون‌ رنا

پوهنتون رنا در راستای غنامندی علم و دانش در کشور و تربیه نسل جوان از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات، فعالیت می نماید.

( دیدگاه و ماموریت پوهنتون رنا در مجلس مورخ 30 دلو 1396 و ثبت پروتوکول شماره 76 بورد ارتقای کیفیت و اعتباردهی مطرح گردید و بعد از بحث، تغییرات لازم به شرح فوق به اتفاق آرا مورد تائید قرار گرفت.)

پوهنتون رنا © 2017