English دری پشتو

پوهنتون رنا

اخبار

برگزاری کارگاه «شیوه‌های رفرنس‌دهی در تحقیق» در دانشگاه رنا برگزار شد

February 14, 2024


در فرایند نگارش و ارائه‌ی یک تحقیق علمی، رفرنس‌دهی از اهمیت بالایی برخوردار است. رفرنس‌دهی به یک تحقیق علمی اعتبار و عمق بخشیده و نشان می‌دهد تا چه اندازه محتوای مقاله‌ی علمی قابل اتکا و قابل استفاده است. با توجه به اهمیت این موضوع، دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه رنا کارگاه آموزشی «شیوه های رفرنس‌دهی در تحقیق» را برای ارتقای ظرفیت استادان و دانشجویان برگزار کرد. در این سمینار که توسط استاد «عبدالواحد حکیمی» یکی از استادان دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه رنا ارایه شد، الگوهای زیر به‌عنوان الگوهای رایج رفرنس‌دهی در تحقیق مورد بررسی قرار گرفت: 1) الگو و یا شیوه‌ی انجمن زبان مدرن آمریکا modern language association (MLA) 2) الگو و یا شیوه انجمن روانشناسی آمریکا American Psychological Association (APA) 3) الگو و یا شیوه ونکوور یا Vancouver.

دانشگاه رنا ©