English دری پشتو

پوهنتون رنا

اخبار

نشست علمی «دیپلماسی آب‌های افغانستان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» در پوهنتون رنا برگزار شد

February 14, 2024


پوهنتون رنا و نهاد «پل افغانستان» نشستی را تحت نام «دیپلماسی آب‌های افغانستان؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» برگزار کردند. در این کنفرانس، 21 دلو 1402، ابعاد حقوقی و تاریخی مدیریت آب‌های افغانستان از سوی دکتر اکرام‌الدین کامل معاون آب‌های مرزی و امور سرحدی ریاست هم‌کاری‌های امنیتی و امور سرحدی وزارت خارجه با حضور هییت رهبری، کادر علمی دانشگاه و شماری از شخصیت‌های علمی، به بحث گرفته شدند. حقابه‌ی هیرمند با ایران، چگونگی مدیریت آب‌ آمو، سودمندی کانال قوش‌تپه، فرصت‌ها و چالش‌های موجود، بخشی از مباحث کلیدی این نشست علمی بودند. در پایان نشست، از سوی سخنران، به پرسش‌های رسانه‌ها و اشتراک کنند‌گان پاسخ داده شد

دانشگاه رنا ©