سوالات متداول

پوهنتون‌رنا در سال 1387 آغاز به کار کرد.

پوهنتون‌رنا دارای چهار پوهنحی می‌باشد از قبیل:

  1. پوهنحی حقوق و علوم‌سیاسی
  2. پوهنحی ادارۀتجارت
  3. پوهنحی کمپیوتر‌ساینس
  4. پوهنحی ژورنالیزم و ارتباطات‌عامه.

پوهنتون‌رنا دارای سه تایم درسی زیر می‌باشد:

صبحانهروزانهچاشت شبانه
( 5:30 - 8:00)( 9:00 - 12:00) ( 1:30 - 5:00)( 5:00 - 8:00)

از ابتدا پوهتنون‌رنا 7 دورۀ لیسانس، فارغ‌التحصیل داشته است. که تعداد آنها به 850 محصل از پوهنحی‌های ادارۀتجارت و کمپیوتر‌ساینس می‌باشد، می‌رسد.

بلی، پوهنتون‌رنا بورس‌تحصیلی را بر اساس شایستگی فراهم می‌کند. برای معلومات بیش‌تر، دانش‌آموزان می‌توانند به‌طور مستقیم با دفتر روابط‌عمومی به تماس شوند.

پوهنتون‌رنا یکی از پوهتنون‌های ثبت شده در وزارت تحصیلات‌عالی می‌باشد. و درجه سند صادر شدۀ این پوهنتون به‌طور کامل تایید شده و توسط دولت افغانستان به رسمیت شناخته می‌شود. برای معلومات بیش‌تر در مورد وضعیت حقوقی این پوهنتون، با وزارت تحصیلات‌عالی به تماس شوید و یا لینک زیر را a href="http://www.mohe.gov.af/p_university/en">کلیک کنید.

رنا از (مؤسسۀ تحصیلات‌عالی) در سال 2014 طی مکتوب شماره 15/710 وزارت تحصیلات‌عالی جمهوری اسلامی افغانستان به پوهنتون ارتقا یافت.

در این ضمینه دو روش وجود دارد:

  1. در دیپارتمنت‌های ادارۀتجارت و کامپیوتر‌ساینس وسیلۀ ارتباطی به طور کامل به زبان انگلیسی می‌باشد.
  2. برای برنامه‌های سنتی مانند حقوق و علوم‌سیاسی وسیلۀ ارتباطات زبان دری است.

استادان پوهنتون‌رنا کاملا آموزش‌دیده، با انگیزه و مجرب در سطح پوهنحی می‌باشند. پوهنتون‌رنا دارای 6 دکتر در بخش‌های اقتصاد و علوم‌سیاسی دارد و بقیه اساتید به درجه ماستر می‌باشند.

هر سمستر مدت پنج ‌و نیم ماه طول می‌کشد.

ما در حال برنامه ریزی شاخه‌های دیگر این پوهنتون در سطح ولایات افغانستان هستیم.

دانش‌آموزان نظر به نمره رتبه‌بندی شده و بعد بستۀ بورس‌تحصیلی در تمام دورۀ دروس برای ایشان ارائه می‌گردد.

پوهنحی‌های مانند حقوق و علوم‌سیاسی و ژورنالیزم به زبان دری و پوهنحی‌های مانند ادارۀتجارت و کمپیوتر‌ساینس به زبان انگلیسی تدریس می‌شود.

پالیسی پرداخت فیس، دانش‌آموزان را در برنامه‌های مالی و توانایی‌های مالی کمک می‌کند. معمولا، فیس به 2 و یا 5 قسط در کل سمستر پرداخته می‌شود.

هنوز نی، اما راه‌اندازی آن در نظر گرفته شده است.

نه، چون برای تکمیل ساعت اعتباری، دانش‌آموزان باید تمام فصل زمستان را درس بخوانند.

پوهنتون‌رنا محیط فرهنگی چند بعدی است، به همین لحاظ اساتید ملی و بین‌المللی در خدمت دانش‌آموزان برای حفظ آموزش و پرورش بهتر قرار دارند.

پوهنتون رنا، کابل افغانستان
چهار راهی بره کی.
حق نشر محفوظ است© ۱۳۹۵
آخرین تحولات:۱۹.عقرب.۱۳۹۵