English دری پشتو

RANA UNIVERSITY

TO NURTURE TALENTS

دربارۀ مرکز ارتقای ظرفیت و کاریابی دانشگاه رنا

 

مرکز ارتقای ظرفیت پوهنتون رنا مهارت‌های آموزشی برای محصلانش را از زمانی که به دانشگاه رنا می‌پیوندند الی ختم دوره تحصیلی شان ارزیابی و برنامه‌های مدون را سازمان دهی و برگزار می‌کند.

فعالیت‌های مرکز ارتقای ظرفیت و کاریابی دانشگاه رنا شامل بخش‌های؛ برنامه‌های آموزشی ارتقای ظرفیت، مشوره‌‌دهی شغلی و تحصیلی  وخدمات کاریابی می‌گردد.

هدف اصلی این برنامه‌ها آماده ساختن دانشجویان برای بازار کار است. تا محصلان بعد از فراغت رنا مجهز به مهارت‌های ضروری، ارتقا یافته و برای آغاز مرحله جدید شغلی شان آماده گردند.

 

 چشم‌انداز:

ارایۀ خدمات مبتنی بر نتیجه در گسترۀ توانایی بالقوه دانشجویان دانشگاه رنا می‌باشد.

 ماّموریت:

ارایۀ برنامه‌های خلاقانه، خدمات آموزشی جانبی و ارایه منابع آموزشی جهت بالا بردن مهارت‌های مسلکی دانشجویان از ماموریت این مرکز می‌باشد.

 

خدمات:

مرکز ارتقای ظرفیت دانشگاه رنا برای شما منابع و خدمات را فراهم میکند تا شما در زمینۀ تحصیلات، شغل و در مسیر زندگی تان  بتوانید تصمیم آگاهانه بگیرید و یا در این زمینه ها تجدید نظر نمایید.

ما اهداف معنی‌دار  را مطابق به ظرفیت‌ها و علاقمندی‌های شما مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

  1. برنامه‌های ارتقای ظرفیت:

از این‌که بازار کار رقابتی است و کسانی می‌توانند در این بازار خوش بدرخشند که دارای مهارت‌های جانبی و تجارب مدیریت و رهبری باشد.

برنامه های ارتقای ظرفیت کمک می‌کند تا شما مهارت‌های بیشتر بیاموزید و تجارب مدیریتی تان‌را بالا ببرید.

 

  1. کاریابی:

دفتر ارتقای ظرفیت دانشگاه رنا در صدد ارایه نمودن فرصت های شغلی:

  • کار آموزی
  • کار دایمی
  • کار قراردادی  

برای محصلانی که درخواست میدهند، می‌باشد. برای معلومات لطف نموده به آدرس زیر مراجعه نمایید.

-->

دانشگاه رنا ©